Centralne Systemy_foto

Centralne Systemy

Oferta

Oferujemy projekt, dobór, montaż, instalację oraz uruchomienie centralnych systemów podawania z dodatkowymi funkcjonalnościami, takimi jak: 
 • dozowanie, 
 • suszenie, 
 • odwilżanie,
 • mielenie,
 • i inne.  
 
Dostarczamy kompleksowe rozwiązania dopasowane indywidualnie do potrzeb klienta. Projektowane przez nas systemy są zintegrowane, co oznacza, np. że aplikacja podawania może być wzbogacona w każdej chwili o dodatkowe funkcje. 
 
Dla większego bezpieczeństwa użytkowania zapewniamy również szkolenie z obsługi projektowanych systemów oraz ich serwis.


Korzyści 

 • Szybkość: szybsze, bardziej kontrolowane cykle produkcyjne.
 • Bezpieczeństwo: mniejsza awaryjność, zmniejszenie ryzyka pomyłek.
 • Czystość: produkcja bez ryzyka zabrudzenia, bez tworzenia się kurzu.
 • Zmniejszony pobór energii: centralna dmuchawa i pompy próżniowe, usprawniony transport.
 • Stabilna jakość: większa kontrola nad procesem i produktem.
 • Oszczędność czasu: obsługa wszystkich urządzeń z jednego miejsca.
 • Mniejsze użycie surowca: racjonalne wykorzystania surowca z ograniczeniem strat.
 • Racjonalne gospodarowanie zasobami: monitorowanie stanów magazynowych i bieżącego zużycia materiałów, lepsza kontrola zamówień.
 • Efektywność: pełniejsze wykorzystanie zasobów firmy, powierzchni produkcyjnej, możliwości rozbudowy systemu o dodatkowe funkcje.

 

Realizacja krok po kroku  

 
Gwarantujemy wsparcie Klienta na każdym etapie realizacji inwestycji, począwszy od audytu i doradztwa, poprzez projekt i konstrukcję systemu, szkolenia kadry z jego obsługi, aż do opieki serwisowej. 

Opracowanie wstępnego projektu następuje na podstawie zebranych informacji podczas wizyty u Klienta i jest bezpłatne.
Po konsultacjach z Klientem i wprowadzaniu zmian przygotowujemy ofertę, której akceptacja skutkuje rozpoczęciem realizacji. 

 

Przykładowe realizacje